home hun hun

Vallum

Jogi visszaélés

bejelentő rendszer

Több mint szoftver - szolgáltatás nyújtunk.

A visszaélés-bejelentési rendszer alkalmazásról

Magyarországon a panaszok, közérdekű bejelentések és visszaélések bejelentését a 2023.évi XXV. törvény szabályozza a köz- és magánszféra jogalanyaira vonatkozóan, melynek célja az állami szervek működésébe vetett közbizalom növelése, a panaszok és a közérdekű bejelentések jelentőségének elismerése. A jogszabály célja Magyarország korrupció elleni fellépéssel összefüggésben vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségeinek teljesítése a bejelentők védelme érdekében szükséges intézkedések lefolytatásával.

Kiknek kell működtetniük a visszaélés bejelentési rendszert?

A jogszabályi előírások alapján minden, 50 fő feletti alkalmazottat foglalkoztatónak, valamint közszférában működő szervezetnek egyaránt visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetnie.

Milyen területre terjednek ki a visszaélés-bejelentések?

Ma visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthetőek a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általánosan elfogadott magatartási szabályok megsértésével kapcsolatos esetek.
A fentiek figyelembevételével bejelenthető pl. magánélet és személyes adatok védelmével, közbeszerzéssel, pénzügyi szolgáltatásokkal, termékekre és piacokra vonatkozó szabályok megsértésére, pénzmosás és terrorizmus megelőzésére, termékbiztonságra és termékmegfelelőségre, közlekedésbiztonságra, környezetvédelemre, sugárvédelemre, nukleáris biztonságra, élelmiszer és takarmánybiztonságra, állategészségügyre közegészségügyre, fogyasztóvédelemre vonatkozó szabálysértések.

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet
a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, illetve beszállító felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a foglalkoztatóval jogviszony vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A Vallum megoldás

A visszaelesbejelentes.com honlapon keresztül üzemeltetett „VALLUM” visszaélésbejelentő platform segítségével egy, a nemzeti jogszabálynak és az EU direktívának is megfelelő, HTTPS titkosítással rendelkező online visszaélés-bejelentési rendszer felhasználásával nyújtunk szolgáltatást szerződött partnereink részére. A HTTPS protokoll meghiúsítja az adatok elfogását és biztosítja az adatok integritását.

Olyan megoldást kínálunk, amelyek az interneten, telefonon vagy személyesen bármely érintett számára elérhető. Kellő biztonsággal és hatékonysággal garantálja a bejelentők védelmét, egyben egyedülállóan, anonim módon teszi lehetővé a bejelentők tájékoztatását is. A teljes egészében magyar fejlesztésen alapuló rendszer üzemeltetése és felügyelete, valamint a kapcsolattartás jogász szaktanácsadó által biztosított. Az üzemeltetés a Megbízó részéről szoftver telepítéssel, validálással, IT vagy egyéb emberi erőforrás bevonásával nem jár, így rendkívül költséghatékony. A bejelentő részére a bejelentésben megfogalmazottak alátámasztásaként, lehetővé tesszük hang-, kép- ill. videó fájl feltöltését és tárolását.
Az online visszaélésbejelentő rendszer üzemeltetése anonim, valamint nevesített kapcsolatfelvétel útján, titkosított adatkapcsolattal rendelkező szoftveren ill. telefonon keresztül hangrögzítéssel történik.

Igény esetén irodánkban, vagy a bejelentő által megjelölt külső helyszínen biztosítjuk a jegyzőkönyv felvételét, ill. a bejelentő számára lehetővé tesszük, hogy akár az előzetesen telefonon tett bejelentés, akár a személyes bejelentésről készült jegyzőkönyv tartalmát személyes találkozó során ellenőrizze, helyesbítse és aláírásával elfogadja.

Vállaljuk a jogszabályban meghatározott határidőn belüli kapcsolatfelvételt a Megbízó képviseletére jogosult személlyel, a Megbízó és a bejelentő közötti kapcsolattartó pont szolgáltatás nyújtásával a bejelentéssel összefüggésben.
Biztosítjuk a visszaélés bejelentéssel kapcsolatos oktatási anyagot a Megbízó részére / Információnyújtás a jogorvoslati lehetőségekről, a megtorlás elleni védelemről és a bejelentő személyek jogairól / Biztosítjuk a nyomdai anyagot / A3 ill. A4 plakát / az érintettek helyszíni tájékoztatásához. Mindez a Megbízó részére plusz költséggel nem jár, a havidíj a teljes szolgáltatás költségét tartalmazza.

Szolgáltatásunk a gyakorlatban

1. Szerződéskötést követően 24 órán belül rögzítik kollégáink a rendszerben partnerünket. A rögzítést követően a www.visszaelesbejelentes.com felületen, telefonon, valamint személyesen is megtehető a bejelentés.
2. A tájékoztatáshoz szükséges nyomdai anyag postázásra kerül
3. Munkatársaink egyeztetik a visszaélés bejelentő rendszer üzemeltetésére vonatkozó oktatási anyag formátumát, majd eljuttatják partnerünk részére.
4. Az online felületen történő, szóbeli, írásbeli vagy személyes bejelentés esetén kollégáink a bejelentést a bejelentő igénye, valamint a jogszabályi előírás figyelembevételével rögzítik, és a jegyzőkönyvet vizsgálat lefolytatása céljából haladéktalanul eljuttatják a szerződésben a szerződött partner által megjelölt, képviseletére jogosult személy részére.
5. Munkatársaink írásban és szóban is tájékoztatást nyújtanak a visszaélést bejelentő személyek részére a visszaélést bejelentő személyek védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokról.

Csatlakozás

Fontos számunkra megbízóink, ill. munkavállalóik jogos gazdasági és üzleti érdeke.
A VALLUM jogi visszaélés bejelentő platform elősegíti a panaszok, a közérdekű bejelentések, valamint a visszaélések rögzítését azon munkavállalók és üzleti partnerek számára, akik érintettek bizonyos jogsértő cselekményekben.
Amennyiben vállalkozásával csatlakozni szeretne, várjuk szíves megkeresését az iroda@visszaelesbejelentes.com email címen.
Telefon: 06 21 300-6500